Uppsala turistbyrå

På Kungsgatan 59 i centrala Uppsala ligger Uppsala Turistbyrå. Verksamheten erbjuder personlig service med turistinformation, försäljning av souvenirer och Uppsalakortet samt logibokning. Den besöks av såväl Uppsalabor som svenska och utländska turister, studenter, forskare och hemvändare, som efterfrågar information om Uppsala och länet, närliggande besöksmål i andra län och större städer i Sverige. Under 2014 hade turistbyrån en omsättning på 884 000 kronor och besöksantalet uppgick till 39 400 personer, en ökning med 5 % i jämförelse med 2013.

För att konstatera hur nöjda kunderna är med turistbyråns tjänster valde turistbyrån att genomföra en undersökning av Nöjd-Kund-Index (NKI) under året. Resultatet gav ett NKI på 92, på en skala 1-100. Det innebär att kunderna är väldigt nöjda med den information och service som verksamheten levererar.

Turistbyrån erbjuder besökarna ett väl utvalt sortiment av souvenirer och presenter för olika ändamål, där pins med vänskapsflaggor, dalahästar, vykort och magneter har varit de mest efterfrågade. I turistbyrån finns också ett brett sortiment av broschyrer som besökarna själva kan plocka av kostnadsfritt.

På de digitala skärmarna som installerades i lokalerna under föregående år har antalet medverkande företag ökat under 2014. Lokala näringsidkare har sett det som en bra möjlighet att nå ut med sina budskap till turistbyråns målgrupper.

Uppsalas besökare har under året fått turistinformation på olika kontaktpunkter utanför turistbyrån. Turistinformatörerna har funnits på plats ute på stan i centrala Uppsala för att informera, svara på frågor och dela ut kartor. De har även medverkat som besöksservice vid kongresser och stora evenemang som t.ex. Nationaldagsfirandet i Parksnäckan och Student Uppsala, något som har varit mycket uppskattat av besökarna.

Under året har turistbyråpersonalen deltagit i olika utbildningar för att öka sin kompetens med nya kunskaper och färdigheter. Under våren deltog de i Upplandsstiftelsens utbildningsresa om Upplandsleden och under hösten fick de praktisera på en närliggande turistbyrå under en dag. Båda tillfällen i syfte att aktualisera sina kunskaper och lära sig mer om Uppland. Studiebesök till samtliga muséer i Uppsala har också anordnats. Ett långvarigt praktikantsamarbete med Ekebyskolans turismutbildning, där eleverna får praktikdagar på turistbyrån, fortlöpte under hela 2014.

Uppdaterad: