Marknad & försäljning

Under 2014 slutfördes uppdraget att ta fram en destinations- och mötes & evenemangsstrategi (Strategi för Besöksnäringen). Arbetet färdigställdes under våren och strategin beslutades i kommunfullmäktige i november. Den nya strategin ersatte därmed den tidigare Evenemangsstrategin och Tillsammans mot Elitserien. Arbetet att implementera strategin i de kommunala nämnderna, kontoren och bolagen blir ett nytt uppdrag under 2015.

I november 2014 slogs verksamhetsområde Uppdrag ihop med Marknad & Försäljning. Verksamhetsområdet fick då benämningen Marknad.

Privatturism

Arbetet under första halvåret 2014 har främst fokuserat på Strategi för Besöksnäringen. I maj bjöd bolaget in besöksnäringen till en Destinationsdag för att tillsammans med delar av arbetsgruppen, bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv, presentera strategin som det viktigaste verktyget i att stärka Uppsalas internationella och nationella attraktionskraft samt processen för hur vi driver arbetet framåt.

”Internationellt och nära. En plats där innovation och djärva möten överraskar.”
– destinationen Uppsalas vision 2020.

Synlighet på utvalda marknader och till prioriterade målgrupper har skett, främst genom digital och tryckt annonsering. 

Prioriterade målgrupper

 • WHOPs 50+
 • DINKs med högre kulturintresse än genomsnittet

Marknader

 • Sverige, två timmars resa till Uppsala
 • Tyskland – WHOPs
 • USA – WHOPs
 • Storbritannien – DINKs

 

För mer information besök visitsweden.com

Kommunikation och marknadsaktiviteter

Bolagets marknadsavdelning har det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation och Varumärke Uppsala.

Under 2014 har verksamheten arbetat med att ta fram övergripande marknadsstrategier för bolaget och destinationen samt den externa marknadsföringen av Varumärke Uppsala. Marknadsavdelningen har också haft det kommunikativa ansvaret för de olika externa uppdrag som projektletts av bolaget i syfte att säkerställa att rätt budskap kommuniceras till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle.

Utöver det har marknadsavdelningen också arbetat med bolagets övergripande kommunikation i form av nyhetsbrev, sociala medier, webb och Destinationsdagen.

Ett urval av marknadsaktiviteter som har genomförts under året

 • En monter för Uppsala på Stockholm Visitor Center
 • En digital turistguide, webbsida och applikation på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com
 • Printannonsering i nationella magasin som bl. a. Kupé och Inrikes samt lokala tidningar som t.ex. UNT och Uppsalatidningen
 • Radioreklam i Mix Megapol, Rix FM och Studentradion
 • Gerillamarknadsföring
 • Digital annonsering via banners, Googleannonsering och Facebookannonsering
 • Utomhusreklam på stadsinformationstavlor och vepor
 • Direktreklam via postala och digitala utskick
 • Pressmeddelanden, debattrepliker och annat redaktionellt underlag
 • Workshops med representanter från offentlig sektor, näringsliv och föreningar/organisationer har skapat god förankring för den nya Strategi för Besöksnäringen

Nyhetsbrev

Bolaget har under året producerat fem nyhetsbrev med aktuell information om den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev har skickats ut till omkring 1 300 mottagare per gång genom ett digitalt verktyg för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring. De har även publicerats på webbplatsen. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Från ett flertal nyhetsbrev har nyheter spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen.

Webb & sociala medier

Webbplatsen destinationuppsala.se är bolagets viktigaste kommunikationskanal. Den fungerar också som turistbyråns främsta arbetsredskap.

På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om turiststatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har även möjlighet att genom webb14 platsen boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What’s on Uppsala, Uppsalatidningen samt evenemangsguiden 30 dagar.

Under 2014 har arbetet med att utveckla och förbättra funktionalitet och innehåll på webbplatsen pågått kontinuerligt. Flera justeringar av designen har genomförts och nya texter, bakgrundskollage och bilder har tagits fram eller reviderats för att skapa en bättre helhetsupplevelse. I slutet av året togs även beslut om att erbjuda en talsättningstjänst på samtliga sidor för att göra sajten tillgänglig för fler besökare.

Webbplatsen har under året nominerats till ett designpris. I november avgjordes EPiServer Awards 2014, där destinationuppsala.se röstades fram till final och placerade sig bland årets topp fem i kategorin Bästa webb B2C.

Webbstatistik

 • Under 2014 har antalet unika besökare på webbplatsen ökat med 49 % i jämförelse med 2013. I snitt har webbplatsen haft 31 239 unika besökare per månad
 • Avvisningsfrekvensen har fortsatt varit låg och legat under 1%
 • Större delen av besökarna har hittat till webbplatsen via Google (60 %). Strax över 15 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller haft adressen sparad i webbläsarens favoriter. Övriga stora trafikkällor har varit facebook.com och uppsala.se
 • Andelen besökare som surfar via mobil eller surfplatta har ökat under året, hela 46 % av alla besök gjordes via mobil eller surfplatta
 • Mobilanvändarna utgjorde på egen hand 33 % av alla besök, vilket är en ökning med 10 % i jämförelse med föregående år
 • De flesta av webbplatsens besökare kommer från Sverige (87 %), närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet. De största grupperna av utländska besökare kommer från USA, Storbritannien, Tyskland och Finland.

Booking.com

Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2014 var totalt 28 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet. Under året har 569 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, vilket innebär en ökning med 14 % i jämförelse med 2013.

Sociala medier

Av de olika sociala medierna arbetar bolaget främst med Facebook och under 2014 har bolaget haft sju sidor som löpande har uppdaterats. Dessa är Destination Uppsala, Kulturstaden Uppsala, Student Uppsala, KulturNatten i Uppsala, Linnés Uppsala, Varaifred och Uppsala Peace Party.

Vid årsskiftet 2014/2015 hade bolagets Facebooksidor totalt 28 975 följare, varav den officiella Facebooksidan Destination Uppsala hade 12 669 följare (+ 9 068 jämfört med 2013).

Uppdaterad: