Uppdrag

Varumärke Uppsala och uppdrag uppsala kommun

Bolaget har under 2014 fortsatt haft ansvaret att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete. Bolaget ansvarar för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag.

Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, har utökats med frågor om varumärke. Detta för att kunna jämföra den med den nationella mätning som gjordes vid årsskiftet 2013/2014. Den blir en del av positionsmätningen av Varumärke Uppsala som helhet.

I november 2014 slogs verksamhetsområde Uppdrag ihop med Marknad & Försäljning. Verksamhetsområdet fick då benämningen Marknad.

Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun

Uppdraget syftar till att locka fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Projekten i varumärkesuppdraget går i linje med varumärkesmålen.

Tävlingsstaden

 • Startades 2006 och avslutades 2014
 • Marknadsföring och paketering av de toppevenemang inom idrott som har genomförts i Uppsala under året har skett på ett strategiskt och samlat sätt
 • Tävlingarna har hållit SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå
 • 8 tävlingar ingick i projektet under 2014

Kulturstaden

 • Startades 2009 och avslutades 2014
 • Marknadsföring och paketering av de toppevenemang inom kultur som har genomförts i Uppsala under året har skett på ett strategiskt och samlat sätt för att visa på bredden av Uppsalas kulturutbud
 • Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga
 • Ett samverkansprojekt mellan bolaget och 16 arrangörer av evenemang
 • Samfinansiering mellan bolaget och de 16 arrangörerna

Näringsliv och företagande

 • Analys av tidigare digital annonsering och segmentering av inkomna ”leads”

Linnés Uppsala

 • Startades inför Linnés 300-årsfirande 2007
 • Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna
 • Har under 2014 stöttat vetenskapsfestivalen SciFest, arrangerat Trädgårdsnatten och Linnés födelsedagsfirande/Blomsteröverraskningen
 • Samverkansprojekt mellan bolaget, UU, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet
 • Samfinansiering mellan ovanstående parter

Övriga uppdrag från Uppsala kommun

Valborg

Bild för film om Valborg

 • Sedan den första november projektleder bolaget de insatser som syftar till att öka säkerheten och göra Valborg till ett tryggt och tillgängligt evenemang

Elitidrott Uppsala

 • Nytt avtal skrevs under 2014
 • Målet för projektet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i Uppsala. Det långsiktiga målet är att skapa rätt förutsättningar att nå större sportsliga framgångar
 • Ett samarbete mellan föreningar, arenaägare och Uppsala kommun
 • Samverkan och samfinansiering mellan föreningarna, arenaägarna, Upplands idrottsförbund och Uppsala kommun

KulturNatten i Uppsala

Bild för film om kulturnatten

 • Bolaget har haft ansvaret att initiera, koordinera, leda och marknadsföra Sveriges största kulturnatt
 • Kulturnatten 2014 genomfördes andra lördagen i september och var den 26:e i ordningen
 • Drygt 660 programpunkter och sammanlagt 247 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 155 platser
 • Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt
 • Under invigningen talade tidigare teaterchef Stina Oscarson. Temat var Fred. Gruppen Trio X och Margareta Bengtson stod för musiken
 • Miljömärktes enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event
 • Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv

Uppsala Kulturklassiker

 • Uppsala Kulturklassiker är inspirerad av En svensk klassiker, som innebär att genomföra fyra förutbestämda svenska långlopp under en period av 12 månader
 • En genomförd kulturklassiker betyder att deltagaren, under tidsperioden 20130914 – 20141231, har besökt fyra av en rad förutbestämda kulturevenemang och samlat stämplar i ett speciellt stämpelkort
 • Efter genomförandet har deltagaren tilldelats ett diplom gjort av konstnären Stina Wollter, en specialdesignad Uppsala Kulturklassiker-pin samt haft chansen att vinna priser
 • 2 000 stämpelkort hämtades ut och ca 40 kort lämnades in
 • En avslutning arrangerades för alla medverkande på Uppsala Stadsbibliotek den 31 januari 2015

Fredsåret 2014

Bild för film om fredsåret

 • Bolaget har haft ansvaret att koordinera, leda och marknadsföra projektet Fredsåret 2014
 • Projektet syftade till att uppmärksamma att Sverige har haft fred i 200 år, påminna om att fred inte är självklart och bredda begreppet fred i Uppsala
 • Fredsåret har visat på Uppsalas starka koppling till den svenska freden med stadens freds- och konfliktforskning, många fredsorganisationer, rollen som fristad för förföljda författare och Sveriges enda fredsmuseum
 • VD satt i styrgruppen 2013–2014
 • Över 180 programpunkter, med syfte att bredda fredsbegreppet, arrangerades under året
 • Innehöll delprojekten:
  • ”Vara i fred – ett samtal om…”, en seminarieserie för varje månadstema
  • Fem kulturpersoner bjöds in att tolka fred ur sitt eget perspektiv på olika platser i Uppsala
  • Uppsala Peace Party, en fredsfestival på 200-årsdagen av fred i Sverige, lockade över 10 000 besökare
 • Samfinansiering mellan Uppsala kommun och näringslivet

Yttrandefrihetskonferensen

 • Bolaget har haft ansvaret för att skapa, projektleda, marknadsföra och genomföra en konferens med tema yttrandefrihet inom ramen för Fredsåret 2014
 • Gäster och föreläsare som bl.a. Martin Schibbye, Ola Larsmo, Sedigheh Vasmaghi, Cecilia Wikström m.fl. medverkade
 • Ca 90 deltagare uppskattades
 • Konferensen fick ett medialt genomslag enligt mål

Stadsträdgården 150 år

Bild för film om fredsåret

 • Bolaget har haft uppdraget att projektleda och marknadsföra firandet av Stadsträdgården 150 år
 • Evenemanget arrangerades i hela Stadsträdgården den 23 augusti
 • Ca 2 500 besökare, vilket var mer än dubbelt så mycket som förväntat

Världsklass Uppsala

 • Ett unikt samarbete mellan företag, kommunen, landstinget och universiteten som i detta gemensamma nätverk stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt
 • Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt
 • Arbetat med konferensen Uppsala Health Summit
 • 18 medlemsföretag ingick i Världsklass under 2014: Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Destination Uppsala, Fresenius Kabi AB, Galderma (tidigare Q-med), GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, SLU, Svenssons krogar, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan, Vattenfall och Zellout
 • Samfinansiering mellan ovanstående partners
 • Under 2014 har nätverket stöttat 15 olika evenemang och konferenser till ett värde av 2 725 000 kr

Nationaldagsfirande

 • Nationaldagsfirandet 2014 hade tema stolthet, som var Fredsårets månadstema för juni
 • Alexandra Pascalidou var huvudtalare
 • Parksnäckan var fullsatt med ca 1 200 besökare
 • Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster

Student Uppsala. Alltid steget före

 • Ett initiativ av Uppsala kommun i samarbete med UU, SLU, näringslivet samt kultur- och idrottsföreningar i Uppsala för att välkomna och visa Uppsalas nya studenter vad Uppsala har att erbjuda utöver studentlivet
 • Evenemanget, med mässutställning, middag och konsert, arrangerades i Svandammshallarna lördagen den 30 augusti
 • Miljömärktes enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event
 • Gruppen Den Svenska Björnstammen underhöll på scen
 • Evenemanget besöktes av ca 800 studenter

Övriga projekt

Miljömärkt event

 • Bolaget har haft som mål att miljömärka fyra evenemang, enligt Håll Sverige rents märkning Miljömärkt Event
 • Följande evenemang har miljömärkts under 2014: Uppsala Peace Party, KulturNatten i Uppsala, Student Uppsala och Ambassadörsmiddagen
 • En källsorteringskampanj, Mata sopmonstret, togs fram speciellt för Uppsala Peace Party och KulturNatten i Uppsala i syfte att göra sopsortering roligt för besökarna och på så sätt minska nedskräpningen på evenemangsområdena

Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema

 • Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering
 • Under 2014 har två entreprenörsseminarier avslutats och en workshop arrangerats för att kompetensutveckla och skapa kontakter för projektets ca 90 entreprenörer
 • Vikingaguideutbildningen har avslutats och nu finns 10 bokningsbara auktoriserade vikingaguider i tidsenlig klädsel
 • Erfarenhetsutbytet med kommuner och besöksmål med vikingaanknytning i Sverige har fortlöpt
 • Fokus att finna former för exponering i anslutning till Historiska museets vikingavandringsutställningar. Detta har resulterat i att vikingabesöksmålen kommer att visas digitalt i anslutning till en utställning i Tongren och Wien under 2015
 • Webbplatsen har vidareutvecklats. Vikingarelaterade upplevelser i Stockholmsområdet lades till, för att stärka regionens vikingaattraktionskraft. Idag finns ett 50-tal kvalitetssäkrade entreprenörsprodukter- och tjänster presenterade
 • Projektets upplevelser finns presenterade i en broschyr (sv/eng)
 • Kontakter har knutits med incomingbyråer, researrangörer och transportörer

Konferens Uppland och Bo och äta

 • Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering
 • Delen Konferens Uppland har avslutats och delen Bo och äta har startats
 • Projektidén är att finna samarbete mellan projektets 16 st. boendeanläggningar och matproducenter i föreningen Bondens Mat i Uppland
 • Syftet med projektet har varit att utveckla en bokningsbar produkt med inriktning Bo & Äta – Smakliga sommar- och weekendpaket i Uppland
 • Projektets anläggningar har under året erbjudits att delta i fyra seminarier för att öka kunskapen om lokalproducerade produkter, och inspirera till samverkan mellan matproducenter och anläggningar. Paketen har utvecklats, gjorts bokningsbara och skall marknadsföras på bl.a. på Visit Upplands webb under 2015
 • Målet är att generera ett ökat antal gästnätter på medverkande anläggningar och en ökad besöksomsättning i länet

Trädgårdar och parker i Linnés Uppland

 • Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering
 • I projektet har åtta trädgårdar och parker i Uppland ingått. Dessa har fungerat som dragare, ett nav, i en affärsutvecklingsprocess
 • Ett 40-tal entreprenörer har knutits till projektet och deltagit i en utvecklingsprocess, i syfte att utveckla upplevelser/tjänster/produkter med trädgårdar och parker som tema
 • Ca 50 olika nya upplevelser/tjänster/produkter har tagits fram under projektperioden. Dessa har gjorts bokningsbara och säljbara samt marknadsförts

Studentidrott i världsklass

 • Ett samarbete mellan SAIF, UU, SLU, Fyrishov och bolaget
 • Målet med samarbetet är att förverkliga olika mästerskap på EM- och VM-nivå
 • Inom samarbetet har man under 2014 stöttat arrangören av Student-VM i amerikansk fotboll 2014
Uppdaterad: