Möten & evenemang

Uppsala Convention Bureau

Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötes- och evenemangsstad samt att generera fler och större möten och idrottsarrangemang till Uppsala. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, förbund, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje näringslivspartner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning.

Fördubbling av bearbetning 2014

Den första januari 2014 gick UCB från 2,5 till tre heltidsanställda, inklusive verksamhetsledning. Det har lett till att verksamheten ökat den aktiva bearbetningen med 50 % i jämförelse med 2013 (626 möten 2014 mot 417 möten 2013). Införsäljningen och den fortsatt aktiva värvningen har genererat fem positiva kongressbesked och ett idrottsevenemang till staden. Arrangemangen beräknas generera ca 4 900 gästnätter och ge ca 14,6 miljoner till Uppsala under de kommande åren. I verksamheten UCB ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2014 processades 101 sådana mötesförfrågningar.

Årsrapport för mötesindustrin

Under hösten 2014 gjorde UCB en djupdykning i statisken för året 2013 och sammanställde en första samlad årsrapport för Uppsalas mötesindustri. Rapporten har tagits fram med konsekventa mätmetoder och nyckeltal för att kunna följa och påverka utvecklingen i mötesindustrin på lång sikt. Den har gett upphov till ett stort intresse bland andra Convention Bureauer i Sverige och Norden. Förhoppningen är att det ska leda till bättre möjligheter för Uppsala vad gäller kunskapsutbyte och affärsnytta.

I rapporten för 2013 behandlades endast mötesindustrin, idrottsevenemang exkluderat. Statistiken för idrottsevenemang under 2014 är så pass ofullständig att tillförlitlig rapportering inte är möjlig. Ambitionen är att för kommande år även inkludera idrottsevenemang i rapporten.

En rapport för 2014 beräknas vara klar i maj 2015. De preliminära siffrorna för 2014 visar att 157 organisations- och föreningsmöten, med minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala under 2014. Därtill ska företagskonferenser, events och idrottsevenemang adderas.

Rekordstort intresse för ambassadörs​programmet 2014

UCB vill öka dialogen med mötes- och evenemangarrangörer genom ett utvecklat ambassadörsprogram. Programmet har under de senaste 10 åren enbart bestått av den årliga Ambassadörsmiddagen, där UCB med partners under en gemensam middag premierar personer som under det föregående året har arrangerat ett möte, en nationell/internationell kongress eller idrottstävling i Uppsala.

Under hösten arrangerade verksamheten, inom ramen för ambassadörsprogrammet, också Uppsalas första mötesråd. Detta mötesråd är beslutat att genomföras vid två tillfällen varje år och ska verka som ett forum för att fånga upp de lokala värdarnas erfarenheter, tankar och idéer.

Intresset för ambassadörsprogrammet, med Ambassadörsmiddag och Ambassadörsråd, var under 2014 rekordstort. Till middagen kom 136 gäster och det första Ambassadörsrådet samlade ett 40-tal mötes-och evenemangsarrangörer.

Uppsala blev ICCA Researcher of the Year 2014

UCB har återigen tilldelats en internationell utmärkelse. Genom medarbetarnas researcharbete, har UCB lyfts av International Congress and Convention Association (ICCA), världens mest framstående nätverk inom mötesindustrin, som ett gott föredöme. Uppsala har som enda Convention Bureau i världen tilldelats priser vid mer än ett tillfälle.

Sveriges första ICCA-aktivitet till Uppsala

Under 2014 tog Uppsala hem 3rd ICCA Client Supplier workshop 2016, en i raden av internationella initiativ som UCB hoppas ska bidra till fortsatta positiva resultat för staden.

ICCA Client Supplier workshop är en kundaktivitet där europeiska Convention Bureauer samlas tillsammans med internationella kongresskommittéer för att gemensamt se över förutsättningarna för framtida kongresser på de medverkande destinationerna. Genom så kallade client hearings får destinationerna möjlighet att bredda sin kunskap om organisationer, efterfrågan och framtida utmaningar. Workshopen arrangeras 18–20 februari 2016 och blir Sveriges första ICCAaktivitet någonsin.

Workshop genererar fler idrottsevenemang

Efter Uppsalas initiativ till den första nationella workshopen Idrott och destination i Uppsala 2013 beslutade evenemangets arbetsgrupp att göra aktiviteten årligt återkommande. Under 2014 har verksamhetsområde Möten & Evenemang fortsatt suttit med i den nationella arbetsgruppen tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) och på så sätt vidareutvecklat samverkan mellan svensk idrott och landets destinationer.

Evenemangslots till Möten & Evenemang

Den första november övergick Uppsala kommuns evenemangslotstjänst till bolaget och placerades inom verksamhetsområde Möten & Evenemang. Under årets sista månader skapades strukturen för lotsning, uppföljning, kvalitetssäkring, förankring och uppbyggnad av nya nätverk. Arbetet med att utveckla den digitala lotsningen påbörjades också och en portal för arrangörer producerades på adressen destinationuppsala.se/arrangor.

Ett urval av evenemang i Uppsala under 2014

Några av de evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och i media under 2014 har varit:

 • Swedish Masters, badmintontävling på Fyrishov
 • Gipsy Kings, konsert på Fyrishov
 • Come Together, Sverigeunik teaterkonsertföreställning på Fyrishov
 • Cabaret, musikal med Sarah Dawn Finer på Uppsala stadsteater
 • Uppsala Magic & Comedy, magi- och humorfestival på Uppsala stadsteater
 • VOLT, festival för elektronisk musik på Uppsala Konsert & Kongress
 • Himlen är här, utställning i Uppsala domkyrka
 • Valborgsfirandet
 • Student-VM i amerikansk fotboll, på Österängen
 • Ikebana, konstutställning i orangeriet Botaniska trädgården
 • Uppsala Triathlon
 • Veronica Maggio & Timbuktu, konsert i Botaniska trädgården
 • Uppsala Peace Party, endagsfestival i Botaniska trädgården
 • Kulturnatten
 • Martin Söderström Invitational, freestyle mountainbike-tävling på borggården/Botaniska trädgården
 • Uppsala Internationella Gitarrfestival på Uppsala Konsert & Kongress
 • Uppsala Internationella Kortfilmfestival
 • SM-final i Rally
 • Storvretacupen, världens största innebandycup

 

Bild för film Martin Söderström Invitational

Uppdaterad: