Destination Uppsala AB

Bolaget har som huvuduppgift att positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.

Verksamheten i sin helhet är uppdelad under fem rubriker; Möten & Evenemang, Marknad & Försäljning, Uppdrag, Uppsala Turistbyrå och Affärsstöd.

Av alla insatser under 2014 kan några särskilt nämnas:

 • Uppdraget att ta fram en ny strategi för besöksnäringen i Uppsala kommun, som även inkluderar en evenemangsstrategi, levererades i maj.
 • Bolaget påbörjade uppdraget att revidera Varumärke Uppsala, för leverans i början av 2015.
 • Ett statistiksamarbete med de regionala turismorganisationerna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala inleddes under 2014 och projektleds av bolaget.
 • Bolaget uppdrogs av Uppsala kommun att projektleda Fredsåret 2014. Under projektet arrangerades över 180 programpunkter, höjdpunkten var Uppsala Peace Party i Botaniska trädgården i augusti med över 10 000 besökare.
 • Uppsala kommuns tjänst som evenemangslots övergick till bolaget i november 2014, enligt den nya evenemangsstrategin. I samband med övergången tog bolaget även över projektledningen av de insatser som syftar till att öka säkerheten och göra Valborg till ett tryggt och tillgängligt evenemang.
 • Bolaget miljömärkte evenemangen Kulturnatten, Uppsala Peace Party, Student Uppsala och Ambassadörsmiddagen enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event.
 • Bolagets prisbelönta och Uppsalas officiella destinationswebb ökade antalet unika besökare med 49%.

Bolaget som arbetsgivare

Bolaget har under året haft 16 tillsvidareanställda, säsongs- och projektanställda samt ett antal uppdragstagare. Totalt har 73 personer fått ersättning under året. Löneadministrationen har sköts både internt och externt. Under året har varje medarbetare fått ett friskvårdsbidrag som har kunnat utnyttjas efter individuell preferens.

Nationell och internationell samverkan

Bolagets mål har varit att representanter från Uppsala ska finnas med i minst fem nationella/internationella nätverks/organisationers styrgrupper, arbetsgrupper och/eller styrelser år 2014.

Nationellt

 • Bolaget är delägare i den nationella turismorganisation VisitSweden AB och har deltagit i dialogmöten mellan ledningen för den nationella organisationen och verksamhetsansvariga för landets regionala turismorganisationer visitsweden.com
 • Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Bolaget är medlem i Visitas branschorganisationsdel, som har till sin uppgift att auktorisera Sveriges turistbyråer visita.se
 • UCB ingår i SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus) sncvb.se
 • Under 2014 har bolaget varit medlem i lokala nätverk som Världsklass Uppsala, Marknadsföreningen i Uppsala och affärsnätverket Relation varldsklassuppsala.se, miuppsala.se, relation.se
 • Bolaget lämnar kontinuerligt uppgifter till SCB och Tillväxtverket för myndighetens statistikbearbetning och statistikredovisning scb.se, tillvaxtverket.se

Internationellt

 • Bolaget är medlem i turismorganisationen för Europas större städer – ECM, där också UCB har ett medlemskap i dess Convention Forum. UCB är också medlemmar i Meeting Professionals International (MPI) och ICCA. Verksamhetsansvarig UCB gick från Upcoming President till President och ansvarig för ICCA Scandinavian Chapter i november 2014 europeancitiesmarketing.com, iccaworld.com, mpiweb.org, mpisweden.se
Uppdaterad: