Ägande & styrning

Enligt ägardirektiven ska bolaget vara en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ska bland annat ansvara för projektet Varumärke Uppsala, projektleda kommunens större evenemang samt ta emot uppdrag inom sitt verksamhetsområde från länets regionförbund och kommuner, universiteten och andra externa uppdragsgivare.

Bolagets styrelse 2014

Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordinarie ledamöter

Fredrik Ahlstedt, ordförande Uppsala kommun
Pernilla Björk Uppsala universitet (UU)
Göran Brocknäs Handelskammaren i Uppsala län
Marlene Burwick Uppsala kommun
Joachim Danielsson Uppsala kommun
Ulf Jakobsson
(t.o.m. 2014-05-06)
Scandic Hotels/Hotellgruppen
Matti von Magius Upsala Handelsförening
Ann-Sophie Myrefelt
(fr.o.m. 2014-05-06)
Radisson Blu & Park Inn/Hotellgruppen
Kjell-Arne Nilsson Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Arne Skoglund
(fr.o.m. 2014-05-06)
Uppsala Citysamverkan
Christer Svensson Nordea Bank AB

Suppleanter

Ebba Busch Thor Uppsala kommun
Liisa Eriksson Hundertmark Fyrishov AB
Cecilia Forss Regionförbundet Uppsala län
Maria Gardfjell Uppsala kommun
Staffan Littmarck Uppsala Arena AB
Michael Prising Handel i Uppland

Adjungerad

Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala AB

Sekreterare

Karin Modéen Destination Uppsala AB
Uppdaterad: